29 września Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Już po raz siódmy spotkaliśmy się w czytelni biblioteki, aby uczcić Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania przypadający 29 września. W poniedziałek 30 września 2019 roku zaproszono do biblioteki uczniów klas pierwszych szkoły branżowej 1 BCp, pod opieką wychowawczyni  pani Agnieszki Kędry oraz  technikum 1 TBg, pod opieką nauczycielki języka  polskiego pani Ewy Urbaniak. Uczniowie odczytali nowelę Bolesław Prusa pt. "Katarynka". Była to sympatyczna biesiada czytelnicza przy herbacie i ciastkach. Chłopcy otrzymali również życzenia z okazji dnia chłopaka, które złożyła pani wicedyrektor Hanna Siedlecka. Życzenia popłynęły również ze szkolnego radiowęzła. Gospodyniami biesiady czytelniczej były jak co roku nauczycielki bibliotekarki.

Dorota Dziakowicz, Bogumiła Nowakowska