Uczniowie pamiętają…

Z okazji Wszystkich Świętych uczniowie klasy II TD ZSP nr 2 zapalili znicz pod pomnikiem ofiar Zbrodni Katyńskiej w Parku Miejskim im. Gen. Władysława Andersa w Gnieźnie. Oddali w ten sposób hołd 19 ofiarom bestialskiego mordu policjantów z powiatu gnieźnieńskiego w Twerze w 1940 roku. Wzięci do niewoli sowieckiej polscy policjanci zostali potajemnie zamordowani strzałem w tył głowy przez NKWD wiosną 1940 roku.

Po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r. w niewoli znalazło się około 250 tysięcy polskich jeńców, w tym ponad 10 tysięcy oficerów. 19 września 1939 r. Ławrientij Beria, ludowy komisarz spraw wewnętrznych ZSRR, powołał Zarząd do Spraw Jeńców Wojennych i Internowanych przy NKWD oraz nakazał utworzenie sieci obozów w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie. Ten ostatni przeznaczono dla funkcjonariuszy policji i więziennictwa. Pod koniec lutego 1940 r. w obozach przebywało 6 192 policjantów oraz 8 376 oficerów. Wśród uwięzionych znajdowała się duża grupa oficerów rezerwy, powołanych do wojska w chwili wybuchu wojny. Byli to przedstawiciele polskiej inteligencji- lekarze, prawnicy, nauczyciele, inżynierowie, literaci, dziennikarze, działacze polityczni, urzędnicy i księża.

Szef NKWD, uzasadniał, że wszyscy wymienieni Polacy "są zatwardziałymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej", i wnioskował o rozpatrzenie ich spraw w trybie specjalnym, "z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary". 6 287 osób z Ostaszkowa zostało rozstrzelanych w gmachu NKWD w Kalininie, obecnie Twer, a następnie pochowanych w miejscowości Miednoje.

Donata Dymek- Stefaniak