Konkurs Recytatorski

5 listopada w bibliotece rozstrzygnięto Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Współczesnej "Pan cogito, czyli egzystencjalny niepokój człowieka". Pięcioro uczniów wyrecytowało  po dwa wiersze poetów współczesnych "Od Różewicza do Herberta", prezentując wysoki poziom umiejętności. Byli to uczniowie: Ewelina Woźniak z kl. 3 Tuz, Tomasz Figas  z kl. 2 Ta, Sandra Banach z kl. 2 BA, Michał Ostrzycki z kl. 2 Ta oraz Kacper Witecki z kl. IV Ti.

Komisja konkursu przyznała następujące miejsca:

I miejsce Ewelinie Woźniak z kl. 3 Tuz za recytację wierszy; Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś" oraz Wisławy Szymborskiej „Wszelki wypadek"; II miejsce Sandrze Banach z kl. 2 BA za recytację wierszy Cz. Miłosza "Miłość" oraz W. Szymborskiej "Prospekt"; III miejsce Tomaszowi Figasowi z kl. 2 Ta za recytację wierszy Cz. Miłosza "Tak mało" oraz W. Szymborskiej, "Muzeum"; Wyróżnienie Michałowi Ostrzyckiemu za recytację wierszy Stanisława Balińskiego "Modlitwa polska" i "Polska walcząca"; Wyróżnienie Kacprowi Witeckiemu z kl. IV Ti za recytację wierszy Zbigniewa Herberta, "Przesłanie Pana Cogito", oraz W. Szymborskiej „Trzy słowa najważniejsze". Zwycięzcy konkursu, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnieni będą reprezentować szkołę na Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Organizowanym przez Gnieźnieńską Szkołę Milenium w dniu 22 listopada 2019 roku. Dziękujemy za uświetnienie swoją obecnością  dyrektor Pani Marii Magdalenie Nowak oraz uczniom klasy 1 BCp. Zapraszamy za rok.

Dorota Dziakowicz