• W dniu 12.12.2019 r. (czwartek) o godzinie 17.00 odbędą się zebrania dla rodziców

Konkurs BHP ”Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu 21. listopada odbył się już szósta edycja konkursu BHP „Poznaj swoje prawa w pracy.” Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu. Współorganizatorami konkursu są szkoły ponadpodstawowe biorące udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pn. „”Kultura Bezpieczeństwa” Konkurs realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej.

Walerian Ogórkiewicz