• Kierunki, w których kształcimy, znajdują się pod hasłem Rekrutacja      Do 26.04 ZST prowadzi zajęcia w sposób zdalny

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE

Uwaga!

Od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r. funkcjonowanie Zespołu zostaje czasowo ograniczone.

Od 25 marca 2020 r. szkoła prowadzi zajęcia w sposób zdalny. Uczniowie będą oceniani na bieżąco.

Przypominamy, że każdy uczeń jest zobowiązany do posiadania poczty e-mail.

 

W wyniku decyzji podjętych przez ministerstwa nastąpiła zmiana decyzji w sprawie uczniów branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami.

Uczniowie, drogą elektroniczną przez e-dziennik, otrzymają zadania opracowane przez nauczycieli. Dlatego też, młodociani pracownicy w dniach zajęć szkolnych, podobnie jak wszyscy pozostali uczniowie, będą wykonywać zadania przekazane przez nauczycieli w tych dniach w domach.

 

Rodzice mają możliwość  konsultacji z nauczycielami przez   e- dziennik.

Materiały edukacyjne – platformy, strony i serwisy internetowe polecane przez MEN:

 1. epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

 

Zajęcia w Szkole dla Dorosłych w dniach 14-15.03.2020 r., 28-29.03.2020r., 5.04.2020 r.  zostają odwołane.