• Jesteś niezdecydowany? Przyjdź do naszej szkoły!!!

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna

20 czerwca 2017 r  odbyły się w naszej szkole egzaminy  potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  (części pisemna) w  następujących  kwalifikacjach :

Technikum

 1.  E.06 – Wykonywanie instalacji i urządzeń elektronicznych – 8 uczniów
 2.  E.07 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – 3 uczniów
 3. E.08 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – 16 uczniów
 4. E.18 – Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych – 23 uczniów
 5. E.19 – Projektowanie i programowanie urządzeń  i systemów mechatronicznych – 24 uczniów
 6. E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych – 9 uczniów
 7. E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – 13 uczniów
 8. M.12 – Diagnozowanie oraz  naprawa elektrycznych  i elektronicznych  układów pojazdów samochodowych – 15 uczniów.
 9. M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów  pojazdów samochodowych – 1 uczeń
 10. M.42 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – 12  uczniów
 11. M.31 – Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych – 15 uczniów
 12. B.22 – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 21 uczniów

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 1. E.07 - Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – 2 uczniów
 2. E.08 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – 6 uczniów
 3. M.12 – Diagnozowanie oraz  naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – 11 uczniów
 4. M.18 -  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów  pojazdów samochodowych – 7 uczniów
 5. M.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających – 16 uczniów

 

Łącznie w sesji letniej do części pisemnej przystąpiło 202 uczniów. W najbliższych dniach odbędą się egzaminy praktyczne.

Wyniki egzaminów otrzymamy 25 sierpnia br.

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.

 

Walerian Ogórkiewicz