• Jesteś niezdecydowany? Przyjdź do naszej szkoły!!!

Kolejny etap na ścieżce edukacyjnej zakończony! - zakończenie roku szkolnego klas trzecich ZSZ

            W piątkowe południe w świetlicy szkolnej spotkali się wszyscy absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie, by uroczyście wkroczyć w dorosłe życie. Uczniom towarzyszyli rodzice, wychowawcy, a także nauczyciele.

 Trzy lata, które uczniowie spędzili w murach Szkoły, były czasem wytężonej pracy nad sobą, nad swoim charakterem. Był to czas zapoznawania się z zawodem, który nie rzadko jest spełnieniem marzeń, by teraz podjąć pracę zawodową. W przemówieniu skierowanym do absolwentów, dyrektor mgr inż. Marek Jóźwiak, zaznaczył, że rozpoczyna się dla nich czas, w którym każda decyzja będzie zależała od nich samych. Staną przed wyborem swojej drogi życiowej, a także drogi zawodowej. Dyrektor zachęcał, by uczniowie cały czas udoskonalali swoje zdolności, bądź przez podjęcie dalszej nauki w szkole średniej, bądź przez podejmowanie pracy, w której będą mogli poszerzać wachlarz swoich kompetencji.

W imieniu absolwentów słowa podziękowania dla dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników administracyjnych, a przede wszystkim rodziców skierował uczeń klasy III as, Tomasz Trzaskawka.

 

A. Kedra