• Drzwi otwarte 24 i 26 marca godz. 9.00 - 13.00      Konsultacje 22 marca godz. 17.00

Byliśmy na obozie …

Uczniowie klasy II LA w dniu 5 lipca zakończyli szkolenie praktyczne w trakcie obozu szkoleniowo wypoczynkowego w Skorzęcinie. Zajęcia z terenoznawstwa, marsz na azymut, szkolenie strzeleckie i chemiczne, musztra, pierwsza pomoc, taktyka, rzut granatem oraz codzienny rozruch poranny to tylko niektóre elementy programu obozu. Dodatkowo odbyły się zajęcia na polu paintballowym, ściance wspinaczkowej i wchodzenie na wysokość po skrzynkach. Marta Zaręba i Adrian Krupka ukończyli obóz z wyróżnieniem.