• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.

„Pisać dobrze ten potrafi, kto się uczy ortografii”

      W dniu 18 grudnia 2017 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas pierwszych technikum. Jego celem było promowanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych języka polskiego oraz doskonalenie poprawnej pisowni wśród adeptów najmłodszych klas. Uczniowie musieli zmierzyć się z trudnym, najeżonym pułapkami ortograficznymi tekstem, lecz nie wszyscy sprostali temu zadaniu.

Spośród startujących w konkursie najlepszą okazała się Ewelina Woźniak z klasy I Tuz.

Warto podkreślić, że konkurs ten jest doskonałym sposobem, by zachęcić młodzież do dbałości o poprawność językową w codziennym życiu. Cieszy fakt, że nasi uczniowie aktywnie i przede wszystkim skutecznie włączają się w działania mające na celu ochronę języka polskiego przed niekorzystnymi zjawiskami, do których należy współczesny trend lekceważenia norm poprawnościowych w zakresie pisowni. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy odważyli się wystartować w tym konkursie.