• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.

Zajęcia specjalistyczne na poziomie kwalifikowanej pierwszej pomocy...

      Zasady zakładania opaski uciskowej oraz profesjonalne odblokowanie dróg oddechowych to tylko część zagadnień omówionych
i przećwiczonych na zajęciach w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie. Pan Mateusz Gronowski to świetny nauczyciel
i ratownik medyczny. Serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawe zajęcia.