• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.

… nowoczesna strzelnica – mamy to …

      Tuż przed feriami 9 lutego 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie strzelnicy umożliwiającej bezpieczne
i profesjonalne wykonanie strzelania z broni pneumatycznej. Certyfikowana firma zamontowała urządzenia w układzie górnym linkowym ze sterowaniem mikroprocesorowym. Po części oficjalnej odbył się inauguracyjny konkurs strzelecki dla zaproszonych gości.