• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.

Szkolny Konkurs Recytatorski

Sejm RP uchwalił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta. 28 lipca mija 20 lat od śmierci poety.

,,W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad w sztuce - kanonu piękna, hierarchii, rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych jasno różnicujących pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności - samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń” - napisano w uchwale.

W związku z przypadającymi w marcu świętami czytelniczymi ,,Światowy Dzień Pisarza”, ,,Światowy Dzień Poezji” 5 marca 2018 roku odbył się w Bibliotece ZSP nr 2 Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta. Jego laureatami zostali:

I miejsce - Miłosz Król klasa I Tuz

II miejsce - Kamil Trzciński klasa II Tam

III miejsce - Waldemar Zamiar klasa III Tam

Wyróżnienie: Patryk Góralczyk klasa I Tkl

Wyróżnienie: Albert Gołaszewski klasa II Tam

Wyróżnienie: Kacper Witecki klasa II Ti

Nagrody książkowe wręczał wicedyrektor Krzysztof  Wylegała. Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w Konkursie Międzyszkolnym.