• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.

,,Szkoła Zawodowa - szkołą pozytywnego wyboru”

      W dniu 21 marca 2018 roku doszło w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie do podpisania Listu intencyjnego pomiędzy NB Polska Sp. z o.o. grupa VELUX, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, na mocy którego zostanie utworzona klasa patronacka, kształcąca w zawodzie: mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik monter maszyn i urządzeń.

List intencyjny podpisali: Pani Dyrektor Maria Magdalena Nowak, Dyrektor NB Polska Sp. z o.o. grupa VELUX Pan Robert Purol, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Pan Sylwester Sip. Wśród zaproszonych gości był Dyrektor Wydziału Edukacji Pan Paweł Jerzy Lubbe, Wicedyrektor naszej szkoły Pani Hanna Siedlecka.

Dzięki klasom patronackim szkoły nie narzekają na niż demograficzny, firmy na kompetencje młodych pracowników, a absolwenci na brak pracy. NB Polska deklaruje wsparcie procesu kształcenia, przyjęcie uczniów na praktyki  zawodowe. Patron uczestniczy w opracowywaniu programu nauczania dopasowanego do profilu i zapotrzebowania jego firmy. Oferta klasy patronackiej adresowana jest do absolwentów gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018. Nabór na rok szkolny 2018/2019 prowadzą ZSP nr 2 w Gnieźnie, Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, Firma NB Polska Sp. Z o.o. grupa VELUX Gniezno. Uczniowie klasy patronackiej odbywający praktyki w NB Polska VELUX zyskują:

 • umowę o pracę jako pracownik młodociany,
 • dodatkowe zarobki w trakcie nauki,
 • możliwość wizyt w fabrykach VELUX w Europie,
 • opieka wykwalifikowanej kadry specjalistów,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • ubezpieczenie na życie i pakiet medyczny finansowany przez firmę,
 • możliwość pracy w okresie wakacyjnym,
 • możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły,
 • poznanie nowoczesnych technologii, specyfiki pracy w firmie produkcyjnej,
 • poznanie maszyn i urządzeń, np. prasy mimośrodowe i hydrauliczne do obróbki plastyczniej, manualne jaki i automatyczne, wtryskarki, automaty i półautomaty montażowe, zrobotyzowane linie montażowe,
 • zdobycie kompetencji, zawodu cenionego na rynku pracy,
 • pracę z najnowszymi układami automatyki i systemami wizyjnymi: SIMENS, OMRON, MICROTEC, SICK, PILZ.