• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.

POL-EKO SYSTEM – wycieczka zawodoznawcza II Tuz

      W dniu 24 października uczniowie Technikum Ochrony Środowiska uczestniczyli w największym wydarzeniu  związanym z ochroną środowiska, jakim są Międzynarodowe Targi POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Realizowane w trakcie Targów merytoryczne panele dyskusyjne pozwoliły na konstruktywną wymianę myśli w towarzystwie przedstawicieli świata nauki, gospodarki i polityki. Wiodącym tematem Targów w tym roku było zagadnienie ochrony powietrza, zastosowanie termomodernizacji budynków oraz wymiany źródeł ciepła.

Głównym celem wyjazdu było wspólne zastanowienie się nad kierunkami dalszego zrównoważonego rozwoju, a także nad rozwiązaniem globalnych i krajowych wyzwań z zakresu ochrony środowiska.