• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.

Zajęcia w laboratoriach Politechniki Poznańskiej

W ramach projektu "CZAS ZAWODOWCÓW - BIS" uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych w laboratoriach Politechniki Poznańskiej. W dniach od 3 do 7 grudnia - technik mechatronik, a od 10 do 14 grudnia technik elektryk i technik elektronik.

Iwona Wylegała