• Plany kursów KKZ semestr wiosenny dostępne w zakładce Słuchacz/Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe