• Jesteś niezdecydowany? Przyjdź do naszej szkoły!!!

… wizyta przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień …

Kapitan Sylwin Donart z wydziału rekrutacji WKU w Koninie i Dyrektor ZSP nr 2 mgr inż. Marek Jóźwiak,  zgodnie z Decyzją Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi, podpisali porozumienie  regulujące wzajemną pozafinansową współpracę Sił Zbrojnych RP z partnerami społecznymi. To kolejne porozumienie mające na celu wzbogacenie oferty programowej dla klas mundurowych w naszej szkole oraz uczniów zainteresowanych kontynuowaniem nauki, pracy lub służby w sektorach mundurowych.                             

Po uroczystości podpisania porozumienia kpt. Donart przedstawił w formie prelekcji wojskową drogę rozwoju zawodowego, w którym brali udział uczniowie klas liceum ogólnokształcącego o ukierunkowaniu sportowo – obronnym.