• Jesteś niezdecydowany? Przyjdź do naszej szkoły!!!

Porozumienie z PSP

Dzisiaj w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie w obecności Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego Pani Beaty Tarczyńskiej zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie a PSP. Współpraca ta zaowocuje bezpośrednio powstaniem klasy służb mundurowych dla uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. To już kolejne takie porozumienie  Szkoły po porozumieniach
z 3. Skrzydłem Lotnictwa Transportowego w Powidzu, WKU w Koninie oraz Komendantem Wojewódzkim Policji.  W szkole funkcjonują już klasy mundurowe w zawodzie technik mechanik lotniczy i Liceum Ogólnokształcące o ukierunkowaniu sportowo – obronnym. Współpraca ze służbami mundurowymi to wzrost  kompetencji zawodowych naszych uczniów oraz  możliwość bezpośredniego poznania specyfiki pracy we wspomnianych służbach a także poprawa  dyscypliny i odpowiedzialności młodzieży.

Nawiązana dziś współpraca daje również możliwość zapoznania się z pracą służb mundurowych wszystkim  uczniom kształcącym się w ZSP nr 2.