• Jesteś niezdecydowany? Przyjdź do naszej szkoły!!!

”Nauka jest jak niezmierzone morze...” - wręczono stypendia Starosty Gnieźnieńskiego

Nauka jest jak niezmierzone morze,

im więcej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”

                                                                         Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”

 

         16 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Gnieźnieńskiego. Otrzymała je młodzież szczególnie wyróżniająca się w nauce. Jest to nagroda za trud i wysiłek włożony w pracę nad własnym rozwojem. Łącznie wyróżniono trzynastu uczniów osiągających najlepsze wyniki w przedmiotach ogólnokształcących i teoretycznych zawodowych oraz dwóch uczniów wyróżniających się w zajęciach praktycznych realizowanych w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Wręczenia dyplomów dla uczniów i listów gratulacyjnych dla rodziców w imieniu Starosty dokonał Wicestarosta pan Jerzy Berlik w asyście Dyrektora Wydziału Edukacji pana Jerzego Pawła Lubbe i Dyrektora Szkoły oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego.

Słowa uznania należą się licznie przybyłym na uroczystość Szanownym Rodzicom, którzy wspierają swoje dzieci w dążeniu do wyznaczonego celu. W uroczystości uczestniczyli również wychowawcy, nauczyciele oraz koledzy nagrodzonych uczniów.

Stypendium  naukowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów ogólnokształcących otrzymali:  Tymoteusz Filipiak z klasy III Tam, Waldemar Ogórkiewicz  z klasy II Ti, Olgierd Kantak z klasy II Tkl, Marcin Ławniczak z klasy III Ti, Artur Miczyński z klasy II Ti, Hubert Pałasz z klasy III Ti, Marcin Bereźnicki z klasy II Ti, Szymon Szafranek z klasy IV Ti.

Stypendium naukowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów zawodowych otrzymali: Robert Wyleżała  z klasy II as, Jarosław Fromm z klasy III as, Sylwester Gładki z klasy III Ti, Rafał Janas z klasy IV Tam.

Stypendium  naukowe dla najzdolniejszego ucznia otrzymał Hubert Grzybowski z klasy III Tam.

Stypendium  dla uczniów wyróżniających się w zajęciach praktycznych otrzymali: Maciej Gadziński z klasy III Tkl i Jakub Pater z klasy III as.

Uroczystość wręczenia uświetnili swym występem dwaj uczniowie uzdolnieni muzycznie -  Maciej Święciochowski – saksofon i Damian Tomaszewski - gitara.

Nasi uczniowie otrzymali jeszcze dwa stypendia – stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkoły. Tym wyróżnieniem 30 listopada br. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu uhonorowano Krystiana Błachowiaka z klasy II LA i Damiana Ćwiklińskiego z klasy II Tam.

Wszystkim Stypendystom życzymy dalszych sukcesów naukowych i nieustającej satysfakcji płynącej z podejmowania nowych wyzwań.