• Jesteś niezdecydowany? Przyjdź do naszej szkoły!!!

Koła zainteresowań

KOŁA ZAINTERESOWAŃ
w roku szkolnym 2016/17

 

l.p.

nazwa koła

podstawowe cele

termin spotkań

miejsce spotkań

nauczyciel/opiekun

1.

Szkolne Koło Turystyczno- Krajoznawcze

propagowanie turystyki lokalnej, aktywnych form wypoczynku, organizacja i uczestnictwo w rajdach pieszych i rowerowych

piątek

10.20-10.40

według potrzeb

sala 100

Lidia Pękała

Danuta Bigosińska

2.

Pro Sinfonika

propagowanie muzyki poważnej, jazzowej i innej, uczestnictwo w koncertach

według potrzeb

comiesięczne spotkania koncertowe

sala 100

Filharmonia Poznańska

eSTeDe, inne

Anna Zielińska

Lidia Pękała

3.

Kółko Informatyczne

szerzenie wiedzy informatycznej wśród młodzieży

co drugi wtorek

8.00 - 9.35

sala 111

Marcin Opałka

4.

Koło artystyczne

 • “Spotkania z literaturą”- artystyczne obrazowanie tekstów literackich

 • “W świecie wartości chrześcijańskich”

 • “Moje korzenie w historii - zabawa z przeszłością” - wyrażanie się uczniów w artystycznym zgłębianiu i upamiętnianiu historii;

 • Małe formy teatralne w języku obcym   

 • rozwijanie zainteresowań; odkrywanie  i wspieranie talentów: teatralnych, malarskich, muzycznych, retorycznych…;
 • propagowanie wartości: etycznych, moralnych, patriotycznych, estetycznych;
 • przygotowanie uczniów do wystąpień publicznych;
 • poszerzenie wiedzy przedmiotowej
 • kształcenie kompetencji komunikacyjnych w języku obcym

według potrzeb

- pracownie polonistyczne s. 210, 211, 214,  

- sala 108,

- sala 107,

-świetlica

 

Mariola Jelonek,

Beata Sitarek

Magdalena Trojanowska,

Agnieszka Kędra

Karolina Słomian

Ewa Urbaniak

Justyna Heydrych

Donata Dymek-Stefaniak

 

 

 

5.

Kółko mechatroniczne

 • rozwijanie zainteresowań

 • nauka programowania z wykorzystaniem platformy ARDUINO,

 • konstrukcja prostych robotów

wtorki

8.00 - 9.35

pracownia 202

Andrzej Wysocki

6.

Szkolne Koło Caritas

 • kształtowanie postaw moralności chrześcijańskiej

 • wychowanie i kształcenie młodzieży w duchu humanizmu, tolerancji i sprawiedliwości społecznej

 • uwrażliwienie na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego

 • rozpoznawanie konkretnych potrzeb w szkole i jej najbliższym otoczeniu oraz organizowanie pomocy

 

według potrzeb

 

Agnieszka Kędra

7.

Szkolne Koło PCK

 • propagowanie wśród młodzieży idei wolontariatu

 • propagowanie krwiodawstwa

 • integracja młodzieży - młodych krwiodawców

 • propagowanie zasad prawa humanitarnego

 • akcje Dar Szpiku

 • konkursy olimpiady dotyczące zdrowego stylu życia

 • realizacja programów profilaktycznych i zdrowotnych

według potrzeb

 

Ewa Załęska

8.

Koło motoryzacyjne

szerzenie wiedzy o rozwoju motoryzacji wśród młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań

wtorki

14.15 - 15.00

lub według potrzeb

sala 7

Mirosław Zientek

9.

Klub  PATGOS

propagowanie tzw. patriotyzmu gospodarczego

co dwa tygodnie

według potrzeb

sala 6

Anna Zielińska

Danuta Weber

10.

Klub Irlandzki

popularyzacja wiedzy o Irlandii i organizowanie Dni św.Patryka i Dni Kultury Irlandzkiej

co dwa tygodnie

według potrzeb

sala 6

Anna Zielińska

Marta Rominiecka

11. Zjęcia sportowe z piłki siatkowej
 • rozwijanie zainteresowań sportem
 • organizacja czasu wolnego
 • rozwijanie nawyku aktywnego wypoczynku
 • wychowanie w duchu sportowym
 • wszechstronny rozwój
 • doskonalenie techniki i taktyki gry w piłkę siatkową
każdy poniedziałek i środa w godzinach 15.00 - 16.30 hala sportowa ZSP nr 2 Jan Garstka