• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację sekretariacie szkoły.