Kontakt

Sekretariat szkoły

adres:
ul. Cieszkowskiego 17
62-200 Gniezno
 
tel/fax: 61 426 56 37
e-mail:  sekretariat@zsp2.gniezno.pl
 
sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30
sobota, niedziela (w dni zajęć Liceum Ogólnokształcego dla Dorosłych i Szkoły Policealnej dla Dorosłych) 7.30 - 12.30