• Aktualne oferty pracy dostępne w na stronie szkoły w Szkolnym Centum Kariery

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie organizuje i prowadzi kursy i konsultacje I, II i III stopnia dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczych Szkół Zawodowych powiatu gnieźnieńskiego oraz powiatów sąsiednich
(ZSP nr 2 Września, ZSS Września, ZSZ Słupca, SOSW Słupca, ZSP Zagórów, ZSP Kleczew) w kilkunastu zawodach zgodnie z zapotrzebowaniem szkół. Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele
(w większości egzaminatorzy w poszczególnych zawodach) w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych.

 

TERMINY KONSULTACJI W ODiDZ W GNIEŹNIE

W OKRESIE WRZESIEŃ 2016 – CZERWIEC 2017 roku

 

26 września – 21 października

lakiernik – II stopień – konsultacje

sprzedawca– II stopień – konsultacje

stolarz – II stopień – konsultacje

 

24 października – 18 listopada

mechanik pojazdów samochodowych – II stopień – konsultacje

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – II stopień – konsultacje

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – II stopień - konsultacje

ślusarz – II stopień – konsultacje

 

21 listopada – 16 grudnia

drukarz – I stopień – konsultacje

drukarz – II stopień – konsultacje

drukarz – III stopień – konsultacje

kucharz  – II stopień – konsultacje

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – II stopień - konsultacje

 

2 stycznia – 27 stycznia

betoniarz -zbrojarz – I stopień – konsultacje

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie– I stopień – konsultacje

murarz – tynkarz – I stopień – konsultacje

sprzedawca – I stopień – konsultacje

stolarz – I stopień – konsultacje

tapicer – I stopień – konsultacje

wędliniarz – II stopień – konsultacje

wędliniarz – III stopień – konsultacje

fryzjer – III stopień – konsultacje

 

13 lutego – 10 marca

blacharz samochodowy – I stopień – konsultacje

lakiernik – I stopień – konsultacje

ślusarz – I stopień – konsultacje

piekarz – II stopień – konsultacje

piekarz – II stopień – konsultacje

cieśla – III stopień – konsultacje

murarz –tynkarz – III stopień – konsultacje

stolarz – III stopień – konsultacje

 

13 marca –7 kwietnia

fryzjer – I stopień – konsultacje

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – I stopień - konsultacje

piekarz – I stopień – konsultacje

wędliniarz – I stopień – konsultacje

cukiernik – III stopień – konsultacje

lakiernik – III stopień – konsultacje

 

15 maja – 19 czerwca

blacharz samochodowy – III stopień – konsultacje

krawiec – III stopień – konsultacje

kucharz – III stopień – konsultacje

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – III stopień - konsultacje

sprzedawca – III stopień - konsultacje

tapicer – III stopień – konsultacje

 

 

 

Dog