• Jesteś niezdecydowany? Przyjdź do naszej szkoły!!!

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie organizuje i prowadzi kursy i konsultacje I, II i III stopnia dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczych Szkół Zawodowych powiatu gnieźnieńskiego oraz powiatów sąsiednich
(ZSP nr 2 Września, ZSS Września, ZSZ Słupca, SOSW Słupca, ZSP Zagórów, ZSP Kleczew) w kilkunastu zawodach zgodnie z zapotrzebowaniem szkół. Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele
(w większości egzaminatorzy w poszczególnych zawodach) w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych.

 

TERMINY KONSULTACJI W ODiDZ W GNIEŹNIE

W OKRESIE PAŹDZIERNIK 2017 – CZERWIEC 2018

 

2 października – 27 października

blacharz samochodowy  – II stopień – konsultacje

lakiernik – II stopień – konsultacje

fryzjer – II stopień – konsultacje

sprzedawca– II stopień – konsultacje

tapicer – II stopień – konsultacje

30 października -  24 listopada

stolarz – I stopień – konsultacje

tapicer – I stopień – konsultacje

sprzedawca – I stopień – konsultacje

krawiec – I stopień – konsultacje

27 listopada – 22 grudnia

mechanik samochodowy – I stopień – konsultacje

 mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – I stopień – konsultacje

ślusarz – I stopień – konsultacje

elektromechanik – I stopień – konsultacje

8 stycznia – 2 lutego      

cieśla – I stopień – konsultacje

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – I stopień – konsultacje

murarz-tynkarz – I stopień – konsultacje

monter sieci i instalacji  sanitarnych – I stopień - konsultacje

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – II stopień – konsultacje

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – II stopień – konsultacje

murarz-tynkarz – II stopień – konsultacje

betoniarz  - zbrojarz – II stopień – konsultacje

drukarz – I stopień – konsultacje

drukarz – III stopień – konsultacje

26 lutego – 23 marca

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – III stopień – konsultacje

mechanik pojazdów samochodowych – III stopień – konsultacje

mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – III stopień – konsultacje

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – III stopień - konsultacje

piekarz – II stopień – konsultacje

piekarz – III stopień – konsultacje

stolarz – II stopień – konsultacje

stolarz – III stopień – konsultacje

kucharz  – I stopień – konsultacje

 

9 kwietnia - 11 maja (z wyłączeniem tygodnia 30 kwietnia – 4 maja)

wędliniarz – II stopień – konsultacje

wędliniarz – III stopień – konsultacje

sprzedawca – III stopień – konsultacje

piekarz  – I stopień – konsultacje

wędliniarz – I stopień – konsultacje

 

14 maja – 8 czerwca

fryzjer – I stopień – konsultacje

kucharz – III stopień – konsultacje

lakiernik – III stopień – konsultacje

ślusarz – II stopień – konsultacje

ślusarz – III stopień – konsultacje