• Konkurs BHP "Poznaj swoje prawa w pracy" odbędzie si ę 16.11.18. o godz. 8.50 w sali 100.
  Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.

Profil szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie, jest szkołą o ponad 100 letniej tradycji przygotowywania kadr, dla potrzeb techniki, technologii i usług. Doświadczenie, kadra, baza dydaktyczna i ambicje uczniów gwarantują rzetelne przygotowanie do podjęcia dalszej edukacji i wykonywania zawodu. Uwzględniając potrzeby edukacyjne absolwentów gimnazjum, szkół zasadniczych oraz liceum oferujemy kształcenie zawodowe na poziomie Zasadniczej Szkoły Zasadniczej, Technikum i Szkoły Policealnej oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

Specjalizacją szkoły jest kształcenie, w zakresie przygotowania do wykonywania zawodów:

 • technik elektryk
 • technik elektronik
 • technik mechatronik
 • technik automatyk (nowy zawód)
 • technik mechanik lotniczy (klasa mundurowa)
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik pojazdów samochodowych (klasa mundurowa)
 • technik ochrony środowiska (nowy zawód, klasa pod patronatem PWSZ Gniezno)
 • elektryk
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawających
 • mechanik precyzyjny
 • ślusarz
 • kierowca mechanik (nowy zawód, klasa pod patronatem MPK Gniezno)