• Jesteś niezdecydowany? Przyjdź do naszej szkoły!!!

Rodzaje szkół

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie, jest szkołą o ponad 100 letniej tradycji przygotowywania kadr, dla potrzeb techniki, technologii i usług. Doświadczenie, kadra, baza dydaktyczna i ambicje uczniów gwarantują rzetelne przygotowanie do podjęcia dalszej edukacji i wykonywania zawodu. Uwzględniając potrzeby edukacyjne absolwentów gimnazjum, szkół zasadniczych oraz liceum oferujemy kształcenie zawodowe na poziomie Zasadniczej Szkoły Zasadniczej, Technikum i Szkoły Policealnej oraz ogólnokształcące w liceum.

Specjalizacją szkoły jest kształcenie, w zakresie przygotowania do wykonywania zawodów:

 • technik elektryk
 • technik elektronik
 • technik mechatronik
 • technik machanik
 • technik mechanik lotniczy
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawających
 • mechanik precyzyjny
 • ślusarz
 • kierowca mechanik
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy