• Velux 19 maja w godz. 9.00 - 12.00 organizuje drzwi otwarte dla uczniów i rodziców.