Szkoła Policealna

Kierunki kształcenia w Szkole Policealnej
 

technik bezpieczeństwa i higieny pracy kontroluje przestrzeganie przepisów bhp, analizuje ryzyko zawodowe w procesach pracy, inicjuje wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających wpływ na poprawę warunków bhp, ustala okoliczności wypadków i przyczyny chorób zawodowych oraz prowadzi szkolenia w zakresie bhp.  Nauka trwa 3 semestry.


Kryteria rekrutacji do Szkoły Policealnej dla Dorosłych

Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych