• Drzwi otwarte 24 i 26 marca godz. 9.00 - 13.00      Konsultacje 22 marca godz. 17.00

Szkoła Policealna

Kierunki kształcenia w Szkole Policealnej
 

technik bezpieczeństwa i higieny pracy kontroluje przestrzeganie przepisów bhp, analizuje ryzyko zawodowe w procesach pracy, inicjuje wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających wpływ na poprawę warunków bhp, ustala okoliczności wypadków i przyczyny chorób zawodowych oraz prowadzi szkolenia w zakresie bhp.  Nauka trwa 3 semestry.


Kryteria rekrutacji do Szkoły Policealnej dla Dorosłych

Podanie o przyjęcie do Szkoły Policealnej dla Dorosłych