Technikum

nauka trwa 4 lata

  • 1950 godzin zajęć ogólnokształcących

  • 1470 godzin zajęć zawodowych teoretycznych i praktycznych

  • praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie

  • 540 godzin zajęć rozszerzonych (2 przedmioty) i uzupełniających

 

Kierunki kształcenia w Technikum

technik elektronik  - montuje, uruchamia, konserwuje i naprawia urządzenia elektroniczne. Ponadto montuje, programuje, uruchamia i eksploatuje układy i systemy sterowania.

technik elektryk   - wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia  elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej.

technik mechanik lotniczy * - wykonuje i dokumentuje obsługę liniową i hangarową statków powietrznych.

technik mechatronik   - montuje i demontuje elementy układów mechatronicznych, eksploatuje oraz  projektuje i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne.

technik pojazdów samochodowych * - organizuje i wykonuje obsługę pojazdów samochodowych.

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  - organizuje i wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wykonuje zadania związane z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; zawód szczególnie pożądany w obliczu rosnącego w zastraszającym tempie zanieczyszczenia powietrza.

- technik ochrony środowiska** - klasa patronacka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie - zajmuje się szeroko pojętą ochroną środowiska w organach administracji, stacjach sanitarno - epidemiologicznych, zakładach przemysłowych, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, zakładach unieszkodliwiania odpadów, pracowniach ochrony środowiska, biurach projektowych, prywatnych przedsiębiorstwach specjalistycznych, także w nadleśnictwie. Przygotowanie do kontynuowania nauki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej i na Politechnice.

​- technik automatyk** współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gnieźnie - nadzoruje prawidłową pracę maszyn i urządzeń, usuwa awarie i podejmuje działania korygujące na liniach produkcyjnych oraz w dziale utrzymania ruchu; projektuje, programuje  i uruchamia urządzenia automatyki w laboratoriach zakładów przemysłowych, biurach technologicznych i ośrodkach badawczych

 

* klasy mundurowe - współpraca z KP PSP, KPP oraz jednostkami wojskowymi

** nowe kierunki kształcenia