Branżowa Szkoła I Stopnia (dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

nauka trwa 3 lata

  • 1135 godzin zajęć ogólnokształcących

  • 630 godzin zajęć zawodowych teoretycznych

  • 970 godzin zajęć zawodowych praktycznych

  • zajęcia praktyczne mogą odbywać się w Centrum Kształcenia Praktycznego lub u pracodawców

 

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na kursach kwalifikacji zawodowych.

 

Kierunki kształcenia w  Branżowej Szkole I Stopnia:

  - elektryk   - wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.

  - elektromechanik pojazdów samochodowych  - diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne
układy pojazdów samochodowych.

  - mechanik pojazdów samochodowych - wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.

  - operator obrabiarek skrawających  - obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie, przystosowane do obróbki elementów, polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu
nadania im wymaganych kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni zgodnie z dokumentacją.

  - ślusarz* - wykonuje, naprawia oraz konserwuje elementy maszyn, urządzeń oraz narzędzi.

  - kierowca mechanik* - klasa patronacka MPK Gniezno - prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych.

 

* nowe zawody