• W okresie wakacji sekretariat szkoły czynny w godzinach 7.00-15.00

Zespół kierowniczy

                          Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
                                im. Papieża Jana Pawła II
                                         w Gnieźnie
 
                                          
Dyrektor                                                  mgr inż. Marek Jóźwiak 
 
Z-ca dyrektora                                          mgr inż. Adam Krystkowiak
Z-ca dyrektora                                          mgr Leszek Kubiak
Kierownik szkolenia praktycznego       mgr Walerian Ogórkiewicz