• Jesteś niezdecydowany? Przyjdź do naszej szkoły!!!

Zespół kierowniczy

                          Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
                                im. Papieża Jana Pawła II
                                         w Gnieźnie
 
                                          
Dyrektor                                                  dr Maria Magdalena Nowak
 
Z-ca dyrektora                                         mgr Hanna Siedlecka
Z-ca dyrektora                                         mgr Krzysztof Wylegała
Kierownik szkolenia praktycznego      mgr Leszek Kubiak