• Chętnych zapraszamy w czasie przerw 15 min. do świetlicy szkolnej na herbatę!!!

    Zajęcia w LOD rozpoczynają się 14.09.2019 /sobota/ o godzinie 8.0

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI ORAZ KONSULTACJI 09.05.2019 r.

WYWIADÓWKA 9.05.2019r., godz. 17.00

Przydział sal

Klasa

Wychowawca klasy

Sala

I BA

Katarzyna Kubiak

100

I BB

Jan Garstka

106

I BC

Anna Ochotna

27

II as

Radosław Lonka

211

II k

wz Maciej Kaczorowski

5

II ej

Lidia Wesołowska

207

III as

Jarosław Hartwich

4

III ke

Katarzyna Woźnicka -Śniegowska

205

III k

Mirosław Zientek

7

I TA

Mariola Jelonek

108

I TB

Maria Kruszka

115

I TC

Iwona Wylegała

101

I TD

Donata Dymek -Stefaniak

107

II Tam

Ryszard Putz

8

II Tkl

Ewa Pluta

206

II Tio

Justyna Jóźwiak

112

II Tuz

Lidia Pękała

102

III Tam

Anna Dominiak

114

III Tkl

Małgorzata Modrzejewska

214

III Ti

Ewa Urbaniak

210

 

KONSULTACJE

17.30 - 18.30

PRZYDZIAŁ SAL

Sala nr 1: sekretariat – Dyrekcja szkoły:

Dyrektor szkoły :  Maria Magdalena Nowak

Wicedyrektor: Hanna Siedlecka, Magdalena Krawczyk

Sala nr 3:

Kierownik szkolenia praktycznego: Leszek Kubiak

Sala nr 17:

Pedagog szkolny: Agata Nowak

Sala

Nauczyciel

4

Jarosław Hartwich, Marcin Bucholc

5

Maciej Kaczorowski, Andrzej Bogusz

6

Anna Zielińska, Marta Rominiecka

7

Mirosław Zientek

8

Ryszard Putz

18  - gabinet W-F

Anna Ochotna

24 - świetlica

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu z CKP

27

Zbigniew Krupiński, Roman Bąk, Roman Badyna, Marek Cichocki

100

Katarzyna Kubiak, Piotr Budzianowski

101

Iwona Wylegała

102

Lidia Pękała

103

ks. Łukasz Twarużek, Zbigniew Kasznia

106

Jan Garstka, Danuta Bigosińska,

107

Donata Dymek -Stefaniak

108

Mariola Jelonek

112

Justyna Jóźwiak

114

Anna Dominiak

115

Maria Kruszka

200

Mirosław Matusiak, Łukasz Matuszak

202

Jan Dobrzyński, Tomasz Pelak,  Paweł Błach

205

Katarzyna Woźnicka - Śniegowska, Sylwia Centka -Śnitko

206

Ewa Pluta

207

Lidia Wesołowska

207 a

Sławomir Ogórkiewicz

210

Ewa Urbaniak, Agnieszka Kędra

211

Radosław Lonka, Justyna Heydrych

214

Małgorzata Modrzejewska

216 - doradztwo zawodowe

Walerian Ogórkiewicz