• Chętnych zapraszamy w czasie przerw 15 min. do świetlicy szkolnej na herbatę!!!

  Zajęcia w LOD rozpoczynają się 14.09.2019 /sobota/ o godzinie 8.0Profil szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie, jest szkołą o ponad 100 letniej tradycji przygotowywania kadr, dla potrzeb techniki, technologii i usług. Doświadczenie, kadra, baza dydaktyczna i ambicje uczniów gwarantują rzetelne przygotowanie do podjęcia dalszej edukacji i wykonywania zawodu. Uwzględniając potrzeby edukacyjne absolwentów gimnazjum, szkół zasadniczych oraz liceum oferujemy kształcenie zawodowe na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia, Technikum Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Specjalizacją szkoły jest kształcenie, w zakresie przygotowania do wykonywania zawodów:

 • technik elektryk
 • technik elektronik
 • technik mechatronik
 • technik automatyk 
 • technik mechanik lotniczy (klasa mundurowa)
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik pojazdów samochodowych (klasa mundurowa)
 • technik ochrony środowiska 
 • elektryk
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawających
 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (nowy zawód, klasa pod patronatem NB Polska)
 • kierowca mechanik (klasa pod patronatem MPK Gniezno)