• Zajęcia w LOD rozpoczynają się 14.09.2019 /sobota/ o godzinie 8.00Realizowane projekty

W trosce o wszechstronny rozwój uczniów oraz o jak najlepsze przygotowanie absolwentów do wkroczenia w dorosłe życie (zawodowe jak też kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym) realizujemy nieprzerwanie szereg projektów, w większości współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Najważniejsze z nich to:

  • "Czas Zawodowców - Bis - zawodowa Wielkopolska" - W ramach projektu uczniowie techników mają możliwość skorzystania m.in. z płatnych staży u pracodawców. Staże realizowane są tak w okresie wakacyjnym, jak i w ciągu roku szkolnego. Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1250 zł. Uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczą również w tygodniowych zajęciach specjalistycznych w laboratoriach Politechniki Poznańskiej mających na celu stworzenie rzeczywistych warunków pracy wzbogaconych o możliwość pełnego zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem. Ważnym elementem jest również system zawodowcy.org, czyli kompleksowe rozwiązanie, które łączy potrzeby rynku pracy oraz potencjał kształcenia zawodowego, kojarzący pracodawców z osobami poszukującymi pracy.
  • Cyfrowobezpieczni.pl - skuteczna odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni
  • "Szkolny Klub Sportowy" - w ramach projektu realizujemy 2 razy w tygodniu dodatkowe zajęcia sportowe na basenie GOSiR Gniezno
  • "Więcej umiemy, bez stresu na studia startujemy" - autorski projekt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - zajęcia pozalekcyjne realizowane w atrakcyjnych formach z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi (interaktywnych, multimedialnych) angażujących ucznia, z wykorzystaniem doświadczeń i eksperymentów, przygotowujące uczniów do matury z języka angielskiego, matematyki, fizyki i biologii w zakresie rozszerzonym i kontynuowania nauki na studiach wyższych.

Przygotowujemy się również do realizacji dodatkowych praktyk zagranicznych (IRLANDIA) w ramach programu Erasmus+ dla uczniów klas pierwszych i drugich technikum.