• Zebrania z rodzicami odbędą się dzia 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz.18.00Świetlica szkolna

poniedziałek

9.35 - 14.10

wtorek

9.35 – 15.10

środa

9.35 - 15.10

czwartek

8.50 - 14.30

piątek

9.35 – 14.10

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

1. Cele i zadania świetlicy szkolnej

 • zapewnienie opieki wychowawczej,
 • tworzenie warunków do nauki własnej i samopomocy w nauce,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
 • nawiązanie do tradycji kultury narodowej poprzez udział młodzieży w uroczystościach i imprezach okolicznościowych,
 • dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
 • wdrażanie zasad współdziałania w grupie.

2. Organizacja pracy w świetlicy szkolnej:

 • świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole,
 • świetlica czynna jest codziennie w godzinach podanych powyżej
 • ze świetlicy szkolne korzystają uczniowie w ramach zastępstw pod nieobecność nauczyciela, uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć oraz uczniowie oczekujący na dojazd po zajęciach lekcyjnych,
 •  Podczas zajęć w świetlicy sprawdzana jest obecność w dzienniku zajęć.

3. Prawa i obowiązki ucznia.

Uczeń ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki,
 • korzystania z wyposażenia świetlicy: gier, książek, telewizora,
 • zgłaszania własnych pomysłów dotyczących pracy świetlicy,
 • życzliwego traktowania,
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
 • poszanowania godności osobistej,
 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.
 • samodzielnej nauki,
 • spożywania posiłków.

Uczeń zobowiązany jest do:

 • wypełniania poleceń wychowawcy świetlicy,
 • przebywania w świetlicy do czasu zakończenia zajęć,
 • kulturalnego zachowania,
 • dbania o czystość i estetykę pomieszczenia,
 • szanowania powierzonego sprzętu,
 • przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania,
 • zachowania się w sposób bezpieczny dla siebie i innych,
 • szanowania swojej i cudzej własności.

Z życia świetlicy

W świetlicy naszej szkoły odbywa się wiele imprez okolicznościowych i spotkań z ważnymi osobami. Uczniowie przy pomocy nauczycieli i wychowawców  często włączają się również w akcje charytatywne i chętnie pomagają  innym.

Listopad

 • krwiodawstwo

Październik

 • udział uczniów z klasy 1BBp i 1BCp w diagnozie OKE
 • spotkanie z policjantem w ramach kampanii " Narkotyki i dopalacze zabijają"

Wrzesień

 • Szkolna akcja Narodowego Czytania
 • Kiermasz podręczników.
 • Program artystyczny z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • Europejski Dzień Języków