• Konsultacje dla Rodziców 03.02.2015 (wtorek) o godz. 17:00. Zapraszamy

 • Podsumowanie akcji CARITAS

  słowa wdzięczności skierowane do wolontariuszy ...

 • Uroczystość wręczenia Krew-karty

  honorowym krwiodawcom - uczniom naszej szkoły

 • Umowa z Politechniką Poznańską

  która umożliwi naszym uczniom odbycie praktyk w laboratoriach...

 • Egzamin praktyczny w CKP

  na kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik i technik elektryk.

Z naszej galerii