• dyżur przedstawiciela Rady Rodziców - 6 grudnia godz. 17.00 - 18.00 - zapraszamy