Performance Bruk z ulicy Krokodyli z Drohobycza

      Na zaproszenia Starosty Piotra Gruszczyńskiego i Dyrektora MOK Dariusza Pilaka uczniowie klas IV Ti, IV Tam, IV Tkl brali udział w niecodziennym wydarzeniu - performance ,,Bruk z ulicy Krokodyli z Drohobycza” prezentowany przez Teatr Alter z Drohobycza pod kierunkiem Andrieya Yurkevycha. Występ miał miejsce na dziedzińcu Starego Ratusza w Gnieźnie. Sam performance to połączenie różnych postaci z opowiadań Schulza, które wychodzą symbolicznie z jego domu. Występ artystów i przekazanie kostki brukowej z ulicy Krokodyli naszemu miastu, w dowód przyjaźni i wielokulturowej historii Gniezna, podobnie jak Drohobycha, w którym mieszkali Ukraińcy, Polacy i Żydzi. poprzedził film o domu Bruno Schulza i pamiątkach po artyście. Zobaczyliśmy go jako pierwsi, gdyż dom artysty nie jest udostępniany turystom. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli także w warsztatach teatralnych, w czasie których dowiedzieli się, m. in. że artysta występujący przed publicznością jest zarówno twórcą, jak i materią sztuki. Elementem performance'u może być każdy przedmiot, w tym przypadku była to kostka brukowa.