• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.

kolejne spotkanie z pracodawcami naszych uczniów

W piątek, 11 grudnia 2015 r. w świetlicy szkolnej odbyło się kolejne w bieżącym roku szkolnym wspólne spotkanie dyrekcji szkoły i pracodawców współpracujących z naszą placówką – szkolących naszych uczniów w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Spotkanie rozpoczęły jasełki bożonarodzeniowe przygotowane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Magdaleny Trojanowskiej. Po programie artystycznym, który wszystkim bardzo się spodobał, Dyrektor Szkoły złożył wszystkim zgromadzonym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt, a następnie zaprosił do dyskusji na temat kształcenia zawodowego.

W trakcie spotkania poproszono pracodawców – mistrzów szkolących naszych uczniów o dołączenie do zespołów nauczycieli powołanych ds. ewaluacji programów nauczania, w szczególności dotyczących praktycznej nauki zawodu. Należy je  jak najlepiej dostosować do potrzeb rynku pracy, by absolwenci szkoły, szczególnie kończących Zasadniczą Szkołę Zawodową, jak najszybciej stawali się pełnowartościowymi pracownikami, którym można powierzyć samodzielne zadania zawodowe.

Następnie omówiono zasady dostępu pracodawców do danych zawartych w dzienniku elektronicznym szkoły, w szczególności do informacji dotyczących postępów w nauce i frekwencji tak, by na bieżąco reagowali na problemy swoich podopiecznych.

Dalsza część spotkania to dyskusja dotycząca zagadnień istotnych zarówno dla szkoły jak i dla pracodawców.

 

W spotkaniu wzięli udział:

Starszy Cechu Pan Stefan Pokładecki
ELPOS Gniezno ul. Pocztowa

 

oraz pracodawcy naszych uczniów (w/g kolejności alfabetycznej firm)

Pan Krzysztof Żuchowski

AUTO-MARK, Gniezno, ul. Podkomorska

 

Pan Krzysztof Biernacki
Auto Naprawa Gniezno, Mnichowo

 

Pani Alicja Kujawa

Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości

 

Pan Grzegorz Nowaczewski

Mechanika Pojazdowa, Gniezno, ul. Kłeckoska

 

Pan Tomasz Paluch

POLMO Gniezno

 

Pan Piotr Marzec
P.P.H.U. Mar-Mot AUTO Gniezno, ul. Południowa

 

Pan Mariusz Mądrowski

SAMECH Sp. z o.o., Gniezno, ul. Staszica

 

Pan Wojciech Szczepaniak
Szczepaniak Wojciech Mechanika Pojazdowa Gniezno, Osiniec

 

Pani Izabela Pohl – Mirek

TREPKO Sp. z o.o

 

Pan Marian Halik

TREPKO Sp. z o.o

 

Pan Romuald Śmigielski
Zakład Elektryczny „Elekt ROM” Gniezno, ul. Ludwiczaka