• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.

Pierwsi technicy bhp skończyli naukę w ZSP nr 2!

      Inspektor bhp? Prowadzący szkolenia bhp? Działalność handlowa w branży bhp?

Przed takimi dylematami mogą teraz stanąć słuchacze szkoły policealnej, którzy 26 stycznia 2018 r. odebrali świadectwa. Trzy semestry kształcenia wypełnione zdobywaniem wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dają im dodatkowe uprawnienia umożliwiające konkurencyjność na rynku pracy.