• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.

Konkurs historyczny Powstanie Styczniowe

      Dnia 1 lutego 2018 roku odbył się konkurs historyczny z okazji 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, który był skierowany do wszystkich klas naszej szkoły. Wzięli w nim udział uczniowie
z klas I Tkl, I Tio, I Tuz, II Ti, III Tkl oraz IV Tkl. Celem konkursu było uczczenie pamięci bohaterów
z 1863 i 1864 roku oraz utrwalenie faktów historycznych z okresu Powstania Styczniowego.

W konkursie I miejsce zajął Karol Kaczyński z III Tkl, II miejsce zajęli ex aequo Dominika Smolińska
z I Tuz i Krystian Nawrocki z I Tkl, a III – Olivier Rollier z II Tkl.

Zwycięzcom gratulujemy wiedzy i życzymy dalszych sukcesów!