• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.

Uroczystość wręczenia stypendiów

      ,,Żeby napisać jedno własne zdanie, trzeba przeczytać tysiące cudzych” (Ryszard Kapuściński). Dnia 20 marca 2018 roku miała miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie im. Papieża Jana Pawła II Uroczystość wręczenia stypendiów naukowych na II semestr roku szkolnego 2017/2018. Tym razem gościliśmy w naszej szkole stypendystów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie im. St. Mikołajczyka. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Dyrektor Wydziału Edukacji Pan Jerzy Paweł Lubbe, Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Pani Lidia Bójko, Dyrektor ZSP nr2 Pani Maria Magdalena Nowak, Dyrektor ZSP nr 1 Pani Iwona Ratajczak, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Pan Sylwester Sip, Wicedyrektor naszego Zespołu Pani Hanna Siedlecka, Przedstawiciel firmy Trepko Pani Izabela Pol-Mirek, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Ogórkiewicz i Rodzice stypendystów. Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Maria Magdalena Nowak, która m.in. zwróciła uwagę na rolę motywacji w procesie uczenia się, wyraziła dumę z ponadprzeciętnych uczniów, mówiła o roli nauczyciela i rodzica w osiąganiu sukcesu edukacyjnego. Pani Dyrektor Iwona Ratajczak podziękowała władzom za wyasygnowanie środków finansowych na stypendia, które bardzo motywują do bycia najlepszym. Dyrektor Wydziału Edukacji Pan Paweł Lubbe przypomniał, że stypendia są przyznawane od dziesięciu lat, a ostatnio rozszerzono je o stypendia dla uczniów szkól zawodowych. Powołując się na swoje wieloletnie doświadczenie nauczycielskie, zwrócił uwagę na trudność pracy z uczniem zdolnym. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie stypendiów naukowych. Nagrodzeni uczniowie w towarzystwie Rodziców odbierali stypendia i gratulacje z rąk Pani Dyrektor ZSP nr2, Pani Dyrektor ZSP nr 1, Pana Dyrektora Wydziału Oświaty, Zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty. Stypendium naukowe na II semestr roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów otrzymali:

Jakub Habicht z klasy III technikum ZSP nr 2, z języka polskiego

Marta Prymas z klasy IV technikum ZSP nr 1, z języka polskiego

Hubert Graczyk z klasy II technikum ZSP nr 2, z matematyki

Marek Więcek z klasy II technikum ZSP nr1, z matematyki

Dominika Smolińska z klasy I technikum ZSP nr 2, z historii

Karolina Krawczyk z klasy II technikum ZSP nr 1, z historii

Marcin Bereźnicki z klasy Iii technikum ZSP nr 2, z języka niemieckiego

Magdalena Maniga z klasy II technikum ZSP nr 1, z języka niemieckiego

Norbert Gołaszewski z klasy IV technikum ZSP nr 2, z języka angielskiego

Karolina Manicka z klasy IV technikum ZSP nr 1, z języka angielskiego

Miłosz Król z klasy I technikum ZSP nr 2, z biologii

Patryk Jabłoński z klasy I technikum ZSP nr 1, z biologii

Wojciech Wojtaszak z klasy IV technikum ZSP nr 2, z fizyki

Mikołaj Rachwalik z klasy I technikum ZSP nr 1, z fizyki

Ewelina Wożniak z klasy I technikum ZSP nr 2, z chemii

Jagoda Zakrzewska z klasy III technikum ZSP nr 1, z geografii

Stypendia naukowe na II semestr roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów szkól zawodowych otrzymali:

Jakub Kierczyński z klasy II technikum ZSP nr 2, z przedmiotu: elektronika analogowa i cyfrowa

Wojciech Gracz z klasy IV technikum ZSP nr 1, w zawodzie technik architektury krajobrazu

Daniel Dziakowski z klasy III technikum ZSP nr 2, z przedmiotu: pracownia maszyn i urządzeń

Krzysztof Kałata z klasy III technikum ZSP nr 1 w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa

Mateusz Gołas z klasy II technikum ZSP nr 1 w zawodzie technik geodezji

Bartosz Grochowski z klasy II technikum ZSP nr 2, z przedmiotu pracownia mechaniki i aerodynamiki lotu

Maria Kwaśniewska z klasy IV technikum ZSP nr1 w zawodzie technik hotelarstwa

Sandra Marwitz z klasy II technikum ZSP nr1 w zawodzie technik hotelarstwa

Damian Chojnacki z klasy II technikum ZSP nr 2, z przedmiotu pracownia obrabiarki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Patrycja Kuszak z klasy I technikum ZSP nr 1 w zawodzie technik obsługi turystycznej

Wszystkim stypendystom i ich Rodzicom serdecznie gratulujemy!