• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.

Święto Konstytucji 3 Maja

      Dyrektor ZSP2 pani M.M. Nowak, nauczyciele historii oraz przedstawiciele Klasy Sztandarowej II TkL i kl. III Tkl, uczestniczyli
w miejskich obchodach 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny. Następnie na placu katedralnym, postanowieniem Prezydenta RP, nadany został stopień oficerski śp. Edwardowi Marianowi Jagle ze Skiereszewa, żołnierzowi „Zielonego Trójkąta". Oddział ten powstał w maju 1945 roku i działał min. w powiecie gnieźnieńskim, a jego zadaniem było przygotowanie powstania antysowieckiego i ochrona ludności przed bezprawiem reżimu komunistycznego.
Uroczystość wzbogaciło widowisko historyczne przygotowane przez uczniów gnieźnieńskich szkół oraz obecność wojskowej asysty honorowej z Powidza. Na koniec przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Bolesława Chrobrego i odśpiewana została Rota.