• Chętni do uczestnictwa w kursach KKZ składają deklarację w sekretariacie szkoły.